Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

CureIt

Hàng trăm những con virus mới đang xuất hiện và lan truyền  trên thế giới chúng ta. Các bạn không phải lo khi có “CureIT” của Dr .Web sẽ phát hiện ra ,loại bỏ và nhanh chóng quét :mass-mailing worms; e-mail viruses; peer-to-peer viruses; Internet worms; file viruses; Trojans; stealth viruses; polymorphic viruses; bodiless viruses; macro viruses; MS Office viruses; script viruses; spyware; spybots; password stealers; keyloggers; paid dialers; adware; riskware; hacktools; backdoors; joke programs; malicious scripts và các malware khác.

Link download : ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe

Nguồn: http://download.com.vn/cureit/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)