Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

ConvertAll Portable

ConvertAll Portable 0.5.1b là công cụ chuyển đổi các đơn vị đo lường mạnh mẽ với khả năng chuyển đổi trên 400 đơn vị một cách dễ dàng.

Đặc điểm:
– Chọn đơn vị cần chuyển đổi bằng cách gõ hoặc chọn trong list.
– Đơn vị được chọn dùng cả ký hiệu viết tắt hoặc tên đầy đủ.
– Đơn vị có thể được kết hợp bằng ký hiệu toán * và /
– Dễ dàng lọc và tìm kiếm đơn vị
– Số liệu có thể được điền ở khung From hoặc khung To vẫn cho kết quả chuyển đổi trực tiếp.
– Biểu thức phép toán cơ bản có thể được nhập ở khung nhập số liệu.
– Dữ lệu đơn vị lên đến trên 400.
– Dễ dàng để bổ sung thêm các đơn vị dữ liệu #.

Link download : http://portableapps.com/apps/utilities/convertall_portable

Nguồn: http://download.com.vn/convertall-portable/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)