Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

CodeWonders Password Vault

CodeWonders Password Vault là một tiện ích cho phép người dùng lưu trữ và quản lý mật khẩu một cách an toàn và dễ dàng.

Đầu tiên, Password Vault sẽ yêu cầu người dùng chèn hoặc tạo một mật khẩu chính để truy cập cơ sỡ dữ liệu của của nó, sau đó người dùng có thể thoải mái thêm và quản lý mật khẩu.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể tạo và quản lý các danh mục để lưu trữ mật khẩu, vì vậy bạn có thể dễ dàng tách mật khẩu và tìm thấy chúng nhanh hơn.

Hơn nữa, người dùng có thể nhập và di chuyển cơ sở dữ liệu mật khẩu tới ổ cứng, rồi sau đó chuyển password vault của mình tới các máy tính khác.

Cơ sở dữ liệu Password Vault rất an toàn để sử dụng bởi vì nó được mã hóa mạnh mẽ mà không phải bất cứ người tạo ra phần mềm Password Vault nào cũng có thể giải mã được.

CodeWonders Password Vault

Bé Ngoan

Link download : http://www.codewonders.com/Products/installers/vault_setup.zip

Nguồn: http://download.com.vn/codewonders-password-vault/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)