Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Clipboard Help and Spell 1.24

Clipboard Help and Spell là tiện ích giúp tăng cường cho công cụ quản lý các clipboard cũng như sắp xếp chúng theo một thư mục cụ thể. Nó cũng giúp nhận biết những lỗi trong một văn bản bạn sao chép không thể kiểm soát hết nổi. Đây được xem là công cụ không thể thiếu đối với những ai thường xuyên tiếp xúc với các văn bản dài, thực hiện sao chép nhiều lần.

Link download : http://www.donationcoder.com/Software/Mouser/clipboardhelpandspell/downloads/ClipboardHelpAndSpellSetup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/clipboard-help-and-spell-1-24/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)