Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

ClearFolders 1.2

ClearFolders là một ứng dụng đơn giản dễ dàng sử dụng được thiết kế để giúp bạn trong việc loại bỏ các file tạm thời thường xuyên chẳng hạn như các file *. ncb, *. pdb, *. obj. Công cụ này sẽ xóa tất cả các tập tin từ một thư mục chỉ định và các thư mục con bằng việc sử dụng một bộ lọc tên file. Nó cũng có một chế độ kiểm thử, trong đó các file không bị xóa, mà chỉ tạo ra một danh sách các file để xóa bỏ và nó có thể tạo một Log file. Chương trình làm việc thông qua một file cấu hình, file đó có thể được xác định trên dòng lệnh.

Theo Softpedia

Link download : http://www.evmsoft.net/download/clearfolders.zip

Nguồn: http://download.com.vn/clearfolders-1-2/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)