Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

ClamAV Virus Databases (daily)

ClamAV Databases là một mã nguồn mở (GPL), bộ công cụ chống virus, được thiết kế đặc biệt để quét thư điện tử trên cổng email.

ClamAV Databases cung cấp một số tiện ích bao gồm cả một nền Multi-ren exible và khả năng mở rộng dòng lệnh một máy quét cũng như công cụ nâng cao để cập nhật cơ sở dữ liệu tự động. Điểm chính của nó là một công cụ chống virus có sẵn trong một hình thức của thư viện chia sẻ.

Link download : http://db.local.clamav.net/daily.cvd

Nguồn: http://download.com.vn/clamav-virus-databases-daily/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)