Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

CheckPrixa XPS To PDF Converter

CheckPrixa XPS To PDF Converter là một công cụ miễn phí để chuyển đổi tập tin XPS vào tài liệu PDF.  Nó còn có khả năng hợp nhất nhiều tập tin XPS thành một file PDF duy nhất.

CheckPrixa XPS To PDF Converter 

Tính năng “CheckPrixa XPS To PDF Converter”:

– Chuyển đổi XPS vào tài liệu PDF.

– Chèn thông tin PDF như tác giả, từ khoá, tiêu đề và chủ đề.

– Hỗ trợ độ phân giải 96-1200 DPI.

– Tự động phát hiện kích thước trang XPS và kết hợp nó với kích thước trang PDF.

– Lựa chọn kích thước để phù hợp với mọi trang trong file PDF được tạo ra.

– Hợp nhất công cụ chuyển đổi mà sẽ kết hợp nhiều file XPS vào một tài liệu PDF duy nhất.

– Rất dễ sử dụng.

* Yêu cầu hệ thống:

– NET 3. Framework Runtime nếu sử dụng Win XP.

– Bộ nhớ 512 MB .

Tuyết Mai ( Theo CheckPrixa)

Link download : http://www.micre13b.com/XPSToPDFSetup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/checkprixa-xps-to-pdf-converter/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)