Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Checkers 1.3

Cờ đam – Cách chơi rất đơn giản, khi đi mỗi quân chỉ được tiến một ô(chỉ tiến về phía trước). Khi 2 quân đen và quân trắng đối diện nhau nếu có ô trống ở phía sau thì quân đang đi được ăn, khi quân trắng hoặc quân đen tiến tới hàng cuối của bên đối diện thì trở thành hậu có thể quay ngược lại được, khi một bên ăn hết quân của bên kia thì sẽ thắng.

Link download : http://www.magicwandsoft.com/games/checkers/chkwin13.exe

Nguồn: http://download.com.vn/checkers-1-3/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)