Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Champion Health

Champion Health là một ứng dụng miễn phí và rất tiện ích, có khả năng nâng cấp khả năng thực hiện cũng như quản lý “sức khỏe” của cài đặt Windows. Ứng dụng này sẽ tìm kiếm và sửa chữa các lỗi registry, cũng như cung cấp lời khuyên về cách giữ máy tính của bạn luôn được mạnh khỏe khi bạn sử dụng chúng.

 

Một số tính năng chính của “Champion Health”:

  • Chỉnh sửa các chương trình khởi động
  • Loại bỏ các chương trình lỗi
  • Tìm kiếm các dlls không được sử dụng
  • Xóa tạm thời các file Internet
  • Chữa lỗi registry

Link download : http://www.championsoft.com/downloads/chsetup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/champion-health/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)