Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

CCleaner Enhancer

CCleaner Enhancer là một công cụ nhỏ, chương trình nhỏ này bổ sung thêm sự hỗ trợ cho trên 270 chương trình mới trong chương trình phổ biến Ccleaner. Công cụ sử dụng file hệ thống WinApp2.ini đi kèm trong Ccleaner để dễ dàng thêm các rule và định nghĩa mới cho các chương trình. Các rule lấy nguồn chủ yếu từ Piriform Support Forum, một số được cung cấp từ các nguồn khác trên Internet.

Link download : http://www.thewebatom.net/content/scripts/cc/click.php?id=17

Nguồn: http://download.com.vn/virus+spyware+malware+trojan/anti+virus+spyware+malware+trojan/21380_ccleaner-enhancer.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)