Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Canon 5D Mark II Firmware For Mac

Firmware for 5D Mark II là bản cập nhập giúp người sử dụng sửa một số lỗi liên quan đến chế độ chụp liên tiếp và lỗi ngôn ngữ.

Canon 5D Mark II Firmware For Mac

Phiên bản Firmware 2.1.1 giúp khắc phục lỗi sau:

– Sửa các lỗi như chỉ chụp duy nhất một hình ảnh dù đang trong chế độ chụp liên tiếp hoặc AE bracketing liên tiếp.

– Sửa một số lỗi liên quan đến ngôn ngữ tiếng Hà Lan trong hệ thống menu.

Tuyết Mai

Link download : http://gdlp01.c-wss.com/gds/5/0400000455/01/5d2-v211-mac.dmg

Nguồn: http://download.com.vn/mac/canon-5d-mark-ii-firmware-for-mac/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)