Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

CallClerk Caller ID Software

Xem ID tên người gọi, số và hình ảnh đại diện, tự động treo, máy trả lời, nhạc chuông đặc biệt, thông báo bằng giọng nói, cập nhật Webpage, email, tweet, hiển thị dạng pop-up Outlook contact, chạy phần mềm, lựa chọn báo cáo qua LAN.

 CallClerk Caller ID Software

CallClerk Caller ID Software có thể làm gì?

  • Cho người dùng biết ai đang gọi mình trước khi nhận điện thoại
  • Xem một cửa sổ hiển thị ID người gọi với tên, số và ảnh của người gọi.
  • Chặn người gọi không mong muốn
  • Chặn ID người gọi dựa vào feedback từ công động những người hay gây phiền nhiễu
  • Chặn ID người gọi với danh sách tên hoặc số muốn chặn
  • Lựa chọn chạy message “Take me off your calling list” và một âm thanh đặc biệt để đánh lừa phần mềm quay số tự động tin rằng điện thoại của bạn không kết nối được.
  • E-mail thông báo khi bạn nhận được một cuộc gọi
  • Tuyệt vời khi quản lý các cuộc gọi khi bạn đang làm việc hoặc đang đi trên đường và muốn biết được ai đang gọi mình, tự gửi message với thông tin ID người gọi.
  • Tự động link tới dịch vụ tìm kiếm trên Internet để hiểu thêm về người gọi
  • Chạy 3 dịch vụ tìm kiếm số điện thoại đối với số điện của người gọi, tên hoặc cả 2.

Lamle

Link download : http://roblatour.swmirror.com/ccsetup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/callclerk-caller-id-software/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)