Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Calendar Gadget

Calendar Gadget là một thiết kế dành riêng cho bộ lịch trong máy tính của bạn. Với Calendar Gadget, bạn có thể làm cho bộ lịch đẹp cho bất cứ dịp nào mà bạn muốn. Calendar Gadget được thiết kế nhỏ gọn với nhiều tiện ích khác mà những bộ lịch khác không làm được: Lịch trình các cuộc hẹn, định kỳ hàng ngày, hàng tháng hay các ngày trong tuần, tuần và nhiều hơn nữa.

Không giống như các chương trình khác, Calendar Gadget còn
lập các hình nền theo tháng, mùa hoặc năm. Hiện các cuộc hẹn bạn ghi trong lịch, xem chương trình nghị sự, và tóm lược. Tuỳ chỉnh font và nhắc bạn về những việc cần làm trong ngày, các cuộc hẹn, ngày lễ.

Link download : http://www.softpedia.com/progDownload/Calendar-Gadget-Download-173343.html

Nguồn: http://download.com.vn/office+software/office/24417_calendar-gadget.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)