Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Birthday List

Với Birthday List, bạn có thể hiển thị ngày sinh nhật sắp đến của mình trong một phần của trang web (web part). Bạn có thể thiết lập những gì cần hiển thị, chiều cuộn trong danh sách theo hướng nào.

Một số tính năng nổi bật của Birthday List:

• Sử dụng user profiles đã được import từ Active Directory hoặc một số nguồn thứ cấp
• Chỉ định số ngày phía trước để hiển thị các lần sinh nhật
• Bất cứ cột profile cũng đều có thể được hiển thị
• Có thể điều chỉnh hướng và tốc độ cuộn

Link download : http://www.infowisesolutions.com/products/downloads/Infowise%20Birthday%20List%20v1.0.7.exe

Nguồn: http://download.com.vn/birthday-list/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)