Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Binh pháp Tôn Tử

Nguyên tắc chung khi dụng binh tác chiến là khi phải huy động chiến xa nghìn chiếc, xe tải nặng nghìn chiếc, quân đội mười vạn, vận lương đi xa nghìn dặm, thì tình huống đó, chi phí ở tiền phương và hậu phương, chi phí đãi khách khứa sứ thần, bảo dưỡng và bổ sung tiêu phí nghìn vàng thì mới có thể cho mười vạn quân xuất chinh được.

Dùng một đạo quân khổng lồ như thế để tác chiến thì đòi hỏi phải thắng nhanh. Nếu kéo dài thời gian, quân đội sẽ mệt mỏi, nhuệ khí sẽ suy giảm; tấn công thành trì sẽ hao hết sức chiến đấu, quân đội tác chiến ở ngoài lâu có thể làm nền tài chính của quốc gia gặp khó khăn. Nếu quân đội mỏi mệt, nhuệ khí suy giảm thì lúc đó cho dù là người tài giỏi sáng suốt đến đâu cũng không thể cứu vãn tình thế được.

Các mục trong bộ Binh pháp tôn tử:

 • Thiên 01 – Kế Sách
 • Thiên 02 – Tác Chiến
 • Thiên 03 – Mưu Công
 • Thiên 04 – Hình
 • Thiên 05 – Thế
 • Thiên 06 – Hư Thực
 • Thiên 07 – Quân Tranh
 • Thiên 08 – Cửu Biến
 • Thiên 09 – Hành Quân
 • Thiên 10 – Địa Hình
 • Thiên 11 – Cửu Địa
 • Thiên 12 – Hỏa Công
 • Thiên 13 – Dùng Gián Điệp
 • Các Loại Địa Hình Chiến Đấu
 • Phụ Lục
 • Phương Pháp 4 Làm Chủ
 • Tam Thập Lục Kế
 • Tôn Vũ Đã Cầm Quân Bao Nhiêu Lần

Link download : http://cdn02.rada.vn/Data/Soft/2009/02/17/TonTu_BinhPhap.pdf

Nguồn: http://download.com.vn/docs/binh-phap-ton-tu-ebook/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)