Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Bài tập về dấu trọng âm Tiếng Anh

Đánh dấu trọng âm tiếng Anh là một bài tập khó, đòi hỏi người làm phải tập trung cao độ và nắm vững kiến thức tiếng Anh. Để có được điều này, bạn sẽ phải thực hành rất nhiều các bài tập đánh dấu trọng âm khác nhau. Quy tắc đánh dấu trọng âm là gì? Làm thế nào để đánh dấu trọng âm được chính xác? Hãy tải bài tập đánh dấu trọng âm này về và thử sức mình nhé

Bài tập đánh dấu trọng âm tiếng Anh Choose the word that has main stress placed differently from the others:

1. a. generous                 b. suspicious                 c. constancy                  d. sympathy

2. a. acquaintance           b. unselfish                    c. attraction                   d. humorous

3. a. loyalty                     b. success                    c. incapable                   d. sincere

4. a. carefully                  b. correctly                    c. seriously                    d. personally

5. a. excited                    b. interested                  c. confident                   d. memorable

6. a. organise                  b. decorate                    c. divorce                      d. promise

7. a. refreshment              b. horrible                      c. exciting                    d. intention

8. a. knowledge                b. maximum                  c. athletics                   d. marathon

9. a. difficult                     b. relevant c. volunteer d. interesting

10. a. confidence              b. supportive                  c. solution                    d. obedient

11. a. whenever                 b. mischievous               c. hospital                   d. separate

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://w5.mien-phi.com/data/file/2014/Thang11/24/bai-tap-on-ve-dau-trong-am-tu-co-3-am-tiet.pdf

Nguồn: http://download.com.vn/docs/bai-tap-ve-dau-trong-am-tieng-anh-tu-co-3-am-tiet/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)