Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Batch PDF Merge

Bạn có cần một tiện ích mà có thể kết hợp nhiều file PDF vào một file PDF không? Bạn đang tìm kiếm một chương trình để dễ dàng sử dụng và có các tùy chọn đủ để đáp ứng yêu cầu của bạn?

Batch PDF Merge là một công cụ thân thiện, dễ sử dụng cho phép hợp nhất các tập tin PDF thành một tập tin PDF.

Batch PDF Merge

Các tính năng của ứng dụng được bố trí tương tự như Microsoft Office 2010.Chương trình Batch PDF Merge sẽ tiết kiệm thời gian để xử lý tập tin Batch với số lượng lớn một cách dễ dàng.

Tuyết Mai (Theo softpedia)

Link download : http://www.pdfbatch.com/downloads/BatchPDFMerge.zip

Nguồn: http://download.com.vn/batch-pdf-merge/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)