Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn

Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn

 BẢNG KÊ THU MUA HÀNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN

Tháng…………..Năm…………..

Tên cơ sở kinh doanh:…………

Mã số:……………………………..

Địa chỉ:…………………………….

Địa chỉ nơi tổ chức thu mua:………..

Người tổ chức thu mua:…………………………………………………

Điện thoại:…………………………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/Bangthumuahang-Khonghoadon.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/bang-ke-thu-mua-hang-hoa-khong-co-hoa-don/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)