Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Backup and Install Manager for Android

Backup and Install Manager là công cụ quản lý ứng dụng nhanh chóng và đơn giản. Với công cụ này, bạn có thể sao lưu, cài đặt, gỡ bỏ cài đặt dễ dàng.

Tính năng:

• Sao lưu các ứng dụng được cài đặt trên thẻ SD (không thể sao lưu khi ứng dụng có bảo vệ bản quyền.

• Gỡ bỏ cài đặt ứng dụng nhanh chóng.

• Nhanh chóng cài đặt các ứng dụng sao lưu.

• Ngăn chặn quá trình đang chạy.

• Hiển thị bộ nhớ trống.

• Thay đổi thư mục sao lưu.

Backup and Install Manager for Android

Đặng Hương

Link download : https://market.android.com/details?id=com.tulu.appManager

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/backup-and-install-manager-for-android/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)