Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Baby FTP Server 1.24

Baby FTP Server là một phần mềm miễn phí giúp bạn chia sẻ một thư mục trên máy tính thông qua giao thức FTP. Bạn chỉ cần làm 2 thao tác: chọn thư mục chia sẻ và thiết lập quyền hạn là bạn đã có 1 FTP Server.

Điểm mạnh của phần mềm này là rất dễ sử dụng và thao tác nhanh chóng. Tuy nhiên nó có 1 điểm yếu là không tạo và quản lí được các users, nó chỉ đơn giản thiết lập quyền hạn chung cho tất cả các users.

Phần mềm này thích hợp với các mạng nhỏ như mạng trong gia đình, mạng LAN, hoặc thích hợp với những thời điểm bạn muốn tạo nhanh 1 FTP Server mà không muốn cấu hình rắc rối.

Theo rilwis.tk

Link download : http://www.pablosoftwaresolutions.com/files/babyftp.zip

Nguồn: http://download.com.vn/baby-ftp-server-1-24/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)