Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

AutoCheck Clipboard

AutoCheck Clipboard là một ứng dụng nhỏ dùng để theo dõi clipboard. Với ứng dụng này nạn có thể sao chép văn bản được lưu trong bộ nhớ nhưng điểm khác biệt của ứng dụng này so với các ứng dụng cùng loại khác là: nếu bạn sao chép một số văn bản bằng cách sử dụng Ctrl + C trong bất kỳ ứng dụng khác thì bạn chỉ sao chép được đúng đoạn văn bản đó, còn với ứng dụng này sẽ làm kiểm tra mọi clipboard và cho bạn biết nếu tìm thấy một văn bản mới được lưu trong bộ nhớ.

Link download : http://educ.tym.cz/dw/autocheck_clipboard/autocheck_clipboard.zip

Nguồn: http://download.com.vn/autocheck-clipboard/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)