Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Auto Task Killer For Android

Auto Task Killer tự động tắt các tiến trình không cần thiết giúp tiết kiệm pin và tăng tốc độ cho điện thoại của bạn.

Một số trò chơi và ứng dụng sẽ tiếp tục chạy trong chế độ backgroud ngay cả khi bạn tắt chúng, khiến cho điện thoại của bạn chạy chậm. Vì vậy, phần mềm này rất hữu ích giúp tăng tốc cho điện thoại.

Một số tính năng chính:

– Danh sách các ứng dụng theo phiên bản và kích thước.

– Tìm kiếm và sắp xếp các ứng dụng.

– Hiển thị thông tin bộ nhớ đã sử dụng và bộ nhớ trống.

– Kích hoạt tùy chọn “Auto Task Killer”.

– Tùy chọn bắt đầu chạy “Auto Task Killer” ngay khi khởi động.

– Tùy chọn tắt các tiến trình theo quy định sử dụng bộ nhớ, ví dụ: nếu chọn 80% thì khi sử dụng bộ nhớ vượt quá 80% sẽ tự động tắt tiến trình.

 Auto Task Killer For Android

Tuyết Mai

Link download : https://market.android.com/details?id=com.zeronemobile.autotaskkiller

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/auto-task-killer-for-android/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)