Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Atomic IE Password Recovery

Atomic IE Password Recovery là phần mềm sẽ giúp bạn phục hồi các mật khẩu đã lưu bằng hệ thống tự động.

Chương trình còn có tính năng tháo gỡ bất cứ thiết lập mật khẩu trong Microsoft Internet Explorer Content Advisor (tính năng này cho phép đánh giá tính phù hợp trong nội dung web và khả năng truy cập của các trang Web) và cho phép bạn thiết lập lại các chương trình về trạng thái ban đầu của nó.

Link download : http://www.apasscracker.com/download/files/AtomicIePasswordRecovery_120.exe

Nguồn: http://download.com.vn/atomic-ie-password-recovery/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)