Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Arcanum

Arcanum là một ứng dụng văn phòng, trình soạn thảo đặc biệt được thiết kế để lưu các tập tin văn bản được mã hóa (ctxt). Nó rất  nhỏ, đơn giản và dễ sử dụng.

Link download : http://sourceforge.net/projects/arcanum/files/Arcanum/Version%200.1/Arcanum_pre-alpha2.zip/download

Nguồn: http://download.com.vn/arcanum/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)