Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

AppCrashView

AppCrashView là một tiện ích nhỏ cho Windows Vista và Windows 7, chương trình có nhiệm vụ hiển thị các thông tin chi tiết về tất cả các ứng dụng đổ vỡ trong hệ thống của bạn. Các thông tin đổ vỡ được trích rút từ các file .wer được tạo bởi thành phần Windows Error Reporting (WER) của hệ điều hành mỗi lần có một đổ vỡ xuất hiện. AppCrashView cũng cho phép bạn dễ dàng lưu danh sách đổ vỡ vào file text/csv/html/xml.

Điểm mới trong phiên bản này:

Phiên bản 1.10 đã bổ sung thêm tùy chọn thêm dòng tiêu đề vào file CSV.

Link download : http://www.nirsoft.net/utils/appcrashview.zip

Nguồn: http://download.com.vn/appcrashview/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)