Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

ApinSoft PDF to EXE Converter Pro

ApinSoft PDF to EXE Converter Pro  là một ứng dụng giúp bạn chuyển đổi file PDF sang file tự chạy EXE. Các tập tin EXE có thể được sao chép vào máy tính nào đó và sẽ chạy trên máy tính bất kỳ, mà không cần cài đặt bất kỳ ứng dụng nào khác nữa.

ApinSoft PDF to EXE Converter Pro

Dưới đây là một số tính năng chính của “ApinSoft PDF to EXE Converter Pro”:

· ApinSoft PDF to EXE Converter Pro độc lập chạy tập tin EXE. Tập tin exe đầu ra không cần bất kỳ phần mềm Adobe Acrobat chương trình hay ứng dụng khác được cài đặt trên máy tính người dùng cuối.

· ApinSoft PDF to EXE Converter Pro có thể giúp bạn tạo ra file exe cá nhân. Ví dụ bạn có thể đặt hình ảnh biểu tượng tin cho tập tin exe sản lượng và cấu hình hình ảnh của bạn trước hoặc sau khi sử dụng các file PDF. Các hình ảnh không chỉ hỗ trợ JPG, BMP, EMF mà còn PNG và file GIF.

· ApinSoft PDF to EXE Converter Pro có thể chuyển đổi một hình ảnh vào một tập tin PDF, và cũng có thể kết hợp nhiều hình ảnh vào tập tin PDF.

· ApinSoft PDF to EXE Converter Pro có thể Converter PDF bản gốc của tập tin.

· ApinSoft PDF to EXE Converter Pro hỗ trợ các liên kết bên ngoài hay bên trong. hỗ trợ liên kết tập tin và liên kết website.

· ApinSoft PDF to EXE Converter Pro hỗ trợ PDF phác thảo.

· Bạn có thể thêm các tập tin có liên quan trong pdf. khi kết thúc người dùng  nhấp chuột vào liên kết, các tập tin bổ sung sẽ mở ra. Lưu ý: các tập tin liên kết phải được bổ sung trong các thư mục tương đối.

· Bạn cài đặt có thể in số lượng giới hạn.

· Bạn có thể thiết lập giới hạn giờ sử dụng PDF.

· Bạn có thể khóa ‘prt Scr’ vô hiệu hóa báo chí để sao chép màn hình khi sử dụng PDF.

· Bạn có thể  đăng ký để giới hạn người có thể xem file PDF của bạn.

Tuyết Mai (Theo Softpedia)

Link download : http://www.apinsoft.com/download/apinPDFtoEXEProsetup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/apinsoft-pdf-to-exe-converter-pro/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)