Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Aoao Batch Rename 2.2

Aoao Batch Rename là phần mềm miễn phí khá tốt trong việc đổi tên File hàng loạt, các chức năng của nó tương tự như các phần mềm đổi tên Files khác.

Link download : http://www.aoaophoto.com/products/AoaoBatchRename.exe

Nguồn: http://download.com.vn/data+file/more+data+file/12947_aoao-batch-rename-2-2.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)