Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Androsa FileProtector 1.0

Để bảo mật cho các dữ liệu cá nhân của bạn, phương pháp mà người dùng vẫn hay sử dụng chính là sử dụng các phần mềm mã hoá, bảo mật để “khoá” an toàn lại các dữ liệu quan trọng của mình. Tuy nhiên một ưu điểm rất độc đáo của chương trình Androsa FileProtector là nó có rất nhiều cơ chế chọn bảo mật, từ chế độ bảo mật 64bit cho đến thuật toán 256bit cao cấp của AES.

Hướng dẫn

Mã hoá: Cách thức sử dụng khá đơn giản, từ giao diện làm việc chính của chương trình bạn hãy vào menu File Add File(s) rồi chọn những tập tin cần bảo mật có trên máy bạn vào. Hoặc chọn Add directory(s) để chọn tất cả các tập tin có trong thư mục cần bảo mật có trong thư mục bạn vừa chọn.

Sau khi chọn xong tất cả các files này sẽ được thể hiện thành một bảng danh sách chi tiết để bản tiện quản lý và duyệt qua lần cuối. Để thực hiện việc bảo mật cho các tập tin vừa chọn này, bạn hãy nhấn vào tuỳ chọn Protect trên thanh công cụ. Tại cửa sổ vừa được mở, bạn hãy chọn một cơ chế bảo mật tại tuỳ mục Algorithm in used, nhập mật khẩu để khoá files vào tuỳ mục Password. Cuối cùng nhấn vào tuỳ chọn Protect để chương trình bắt đầu thực hiện các thao tác. Files sau khi được bảo mật sẽ được lưu dưới dạng (*.afp) đồng thời mỗi khi người khác kích hoạt vào files đã bảo mật này thì một hộp thoại yêu cầu nhập mật khẩu sẽ được mở.

Giải mã: Bạn có thể kích hoạt trực tiếp lên files đã bị mã hoá rồi nhập mật khẩu để giải mã vào, khi này bạn có thể sử dụng chương trình lại một cách bình thường. Nếu không thì bạn cũng có thể truy xuất lại chương trỉnh Androsa FileProtector rồi thực hiện lại các thao tác chọn trên đã bị mã hoá, nhấn vào tuỳ chọn Restore sau đó nhập mật khẩu để giải mã vào.

Theo Thanh niên

 

Link download : http://www.androsasoft.net/down/afp_1.0.zip

Nguồn: http://download.com.vn/androsa-fileprotector-1-0/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)