Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

All CPU Meter Gadget 4.1

Với tiện ích All CPU Meter Gadget, bạn có thể hiển thị tổng số bộ vi xử lý bạn đã sử dụng theo tỷ lệ phần trăm, tốc độ xử lý đồng hồ, tên của bộ vi xử lý, hiển thị tất cả lõi của bộ xử lý dưới dạng phần trăm với các màu sắc khác nhau. Hỗ trợ lên đến 24 lõi bao gồm 24 lõi, 16 lõi, 12 lõi, 8 lõi, 6 lõi, lõi tứ, lõi tam, lõi kép và lõi đơn. Đối với các lõi xử lý nhiệt độ, bạn có để chạy các ứng dụng CoreTemp để hiển thị nhiệt độ. Đối với RAM (Random Access Memory), nó có thể hiển thị dung lượng sử dụng, miễn phí ở dạng MB (megabyte), bar hoặc tỉ lệ phần trăm. Đối với đồ thị, nó có thể hiển thị tất cả lõi của bộ vi xử lý đã sử dụng và RAM bằng cách vẽ dưới dạng dòng hoặc điền đầy đủ.

Với các tính năng flyout, bạn phải nhấn vào biểu tượng (Intel, AMD hoặc CPU) hoặc tiêu đề để hiển thị các thông tin. Có rất nhiều của bộ vi xử lý thông tin bao gồm (nhà sản xuất, tên của bộ vi xử lý, Caption, xử lý Id, tốc độ đồng hồ tối đa, kích thước bộ nhớ cache L2, kích thước bộ nhớ cache L3, điện áp hiện tại, số lượng lõi và số lượng của các bộ vi xử lý hợp lý), hệ điều hành (tên của hệ điều hành, phiên bản CSD, phiên bản hệ điều hành, số, ngày cài đặt, thời gian khởi động cuối cùng, số quy trình, số lượng người dùng và kiến trúc hệ điều hành), Base Board (nhà sản xuất, sản phẩm và số serial), BIOS (tên BIOS, nhà sản xuất, phiên bản BIOS, ngày phát hành và số serial) và hệ thống máy tính (nhà sản xuất, mô hình và hệ thống kiểu).

Hải Yến

Link download : http://addgadgets.com/download/All_CPU_Meter.zip

Nguồn: http://download.com.vn/windows/more+software+tools/all-cpu-meter-gadget/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)