Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Advanced Password Recovery

Advanced Password Recovery là công cụ hoàn hảo để quản lý các tài khoản Windows và sao lưu mật khẩu phổ biến được lưu trữ.

Advanced Password Recovery

Tính năng:

  • Quản lý các tài khoản Windows.
  • Thay đổi tất cả các mật khẩu người dùng.
  • Hủy bỏ tất cả các mật khẩu người dùng.
  • Kích hoạt Patcher Logon.
  • Khôi phục tin nhắn, Windows và Office/trình duyệt.
  • Mật khẩu, phím không dây.

Đặng Hương

Link download : http://get.joshcellsoftwares.com/1bAWoPQbOTRF7pLfpDbB8R

Nguồn: http://download.com.vn/advanced-password-recovery/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)