Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Advanced Clipboard Lite

Advanced Clipboard Lite là một chương trình nhỏ, rất dễ sử dụng, ứng dụng này được thiết kế đặc biệt để giúp bạn quản lý clipboard một cách có hiệu quả.

Advanced Clipboard Lite

Khi bạn cắt hoặc sao chép thông tin từ một chương trình, nó sẽ được chuyển vào clipboard và vẫn lưu ở đó cho đến khi bạn xóa Ccipboard hoặc cho đến khi bạn cắt hoặc sao chép một đoạn thông tin khác.

Sử dụng Advanced Clipboard bạn có thể cắt hoặc sao chép thông tin từ chương trình và lưu trữ nó trong một clipboard cá nhân (lên đến 15), mà không xóa các Clipboard Basic. Sau đó, bạn có thể dán thông tin từ Clipboard cá nhân vào bất kỳ chương trình nào mà bạn yêu thích.

Tuyết Mai (Theo Chameleon)

Link download : http://files2.neosoft-tools.com/clipbrd_freeware.exe

Nguồn: http://download.com.vn/advanced-clipboard-lite/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)