Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Adobe Edge Preview

Adobe Edge Preview là một công cụ trực quan, mạnh mẽ để tạo các nội dung chuyển động tương tác cho web sử dụng HTML5, CSS3 và JavaScript.

Các hình ảnh biên HTML, cho phép workflow thực, và hiển thị cố định thông qua các trình duyệt, tablet và smartphone hiện đại.

Tính năng:

  • Kết hợp với Adobe Creative Cloud
  • Biên tập thực các nội dung động
  • Thao tác với trang HTML có sẵn. 

Minh Lộc

Link download : https://www.adobe.com/cfusion/entitlement/index.cfm?e=labs_edge

Nguồn: http://download.com.vn/adobe-edge-preview/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)