Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Add-in STAMP

Add-in STAMP cho phép bạn chèn phụ đề trực tiếp vào video clip nhúng trong bài thuyết trình PowerPoint 2010.

Các tính năng:

  • Đánh dấu để tạo ra các ghi chú với một audio hoặc video trong bài trình bày.
  • Tạo và chỉnh sửa phụ đề ở PowerPoint 2010.
  • Xóa chú thích closed của bạn.
  • Bật và tắt chú thích khi ở chế độ trình bày. 
  • Sử dụng một video/audio phát lại trong khi chỉnh sửa Timed Text
  • Chỉnh sửa phụ đề và thời gian xuất hiện từng câu tương tự như lúc tạo phụ đề mới.

Link download : http://sourceforge.net/settings/mirror_choices?projectname=stamp-addinfilename=Latest%20Version/STAMP%20Setup%20Beta%20%2832-bit%29.zip

Nguồn: http://download.com.vn/add-in-stamp/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)