Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Accmeware MP3 Cutter

Accmeware MP3 Cutter là một phần mềm cắt mp3 miễn phí. Hiệu quả và dễ dàng mà có thể cắt file MP3 theo nhiều cách khác nhau.

Một số tính năng chính:

  • Cắt MP3 thành các đoạn chiều dài quy định.
  • Cắt file MP3 thành nhiều phần bằng nhau, theo kích thước quy định.
  • Cắt MP3 thành phần được sử dụng xác định.
  • Sao chép thẻ âm thanh trong quá trình cắt.
  • Cắt giảm hàng loạt MP3, hỗ trợ MP3.
  • Hỗ trợ kéo thả.
  • Tìm kiếm, thêm và quản lý các tập tin để cắt dễ dàng.
  • Sử dụng bộ mã hóa Lame MP3 mới nhất.

Link download : http://www.mp3-cutter-splitter.com/Files/MCSetup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/audio+video/video+editor+studio/29549_accmeware-mp3-cutter.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)