Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

ABI-Coder 3.6.1.4

Chương trình ABI-Coder cho phép bạn mã hóa các file và folder với thuật toán mã hóa Blowfish 448-bit và 3DES 168-bit. Bạn sẽ có thể tạo ra các file tự động giải mã, do đó bạn có thể gửi hoặc truyền các file mã hóa tới những máy tính không cài phần mềm này. Nó thậm chí còn thay đổi cả biểu tượng của những file mã hóa để bạn dễ dàng nhận ra file nào được bảo mật.

Link download : http://www.adamberent.com/software/ABICoder/Coder.exe

Nguồn: http://download.com.vn/abi-coder-3-6-1-4/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)