Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

A-squared HiJackFree

A-squared HiJackFree là chương trình phân tích hệ thống chi tiết mà giúp người dùng nâng cao nhận biết và loại bỏ các loại Spyware, HiJackers, Adware, Trojans và Worms.

Tiến trình chạy: Như trình Task Manager của Windows, một tiến trình HiJackFree như hình vuông liệt kê tất cả các tiến trình. Nhưng thêm vào đó nó cho xem vô số các thông tin hữu dụng ở bảng chi tiết. Thuộc tính File, các mô đun được nạp, thông tin trực tuyến và các chi tiết tiến trình ám chỉ chương trình nào đăng chạy như là một dịch vụ, được bắt đầu bởi việc chạy tự động hay mở ra các cổng TCP và UDP.

Mở các cổng: Khu vực các cổng hình vuông của HiJackFree cho thất tất cả các cổng mở. Một cổng mở mà một tiến trình chạy trên một số cổng cho việc nhập liệu từ bên ngoài.

The Ports Manager cũng cho xem các tiến trình mà tuân theo các cổng vì vậy bạn có thể thấy nhanh chóng tiến trình nào phải được đóng lại để đóng một cổng xác định. Bạn có thể hủy một tiến trình và bảo đảm nó để khôi phục lại nếu cần.

Tự chạy: Xem và biên tập các lối vào tự động chạy. Hơn 30 vị trí tự động chạy khác nhau được hiển thị và có thể được biên tập. Bên cạnh khoá registry chạy tự động mặc định của người dùng hiện hành(HKCU) và mọi người dùng(HKLM), HiJackFree hình vuông củng cho xem các file chạy tự động như là win.ini, system.ini, autoexec.bat và config.sys. Thêm vào đó nó liệt kệ mọi chương trình tự động chạy bời thư mục autorun trong start menu.

Chạy tự động có thể không được kích hoạt tạm thời hay là loại bỏ nó vĩnh viễn.

Thủ đoạn chạy tự động bao bọc mọi vị trí của khoá registry không được sử dụng để làm file autorun, nhưng cũng có thể được sử dụng để bắt đầu các tiến trình như là đường dẫn trình bảo vệ màn hình mặc định hay là những chương trình khác.

Các dịch vụ: Với Service Manager được bao gồm bạn có thể dễ dàng thấy dịch vụ nào được cài đặt và được bắt đầu. Thêm vào Windows Service Manager nó cho xem đường dẫn đầy đủ tới các file thực thi trong danh sách để giúp nhận biết chương trình nào gây hại một các nhanh chóng. Nó cũng liệt kê các dịch vụ không được chỉ ra trong Windows Service Manager.

Explorer- và Browser-Addons: Khu vực Addons của HiJackFree hình vuông cho phép bạn xem và biên tập các plugins và addons của Windows Explorer và Internet Explorer. Các Addons là Browser Helper Objects chính(BHOs) mở rộng chức năng của trình duyệt hay thêm vào các thanh công cụ.

Giao thức LSP: Khu vực LSP cho thấy Layered Service Providers được cài đặt mà một vài trình điều khiển mạng. Một vài spywares sử dụng LSPs để đặt các quảng cáo trên các file của website được trung chuyển trong trình duyệt của bạn.

Hosts File: The Hosts chứa việc ánh xạ các địa chỉ IP để dẫn ra các tên. File này được nạp torng bộ nhớ khi khởi động, sau đó Windows kiểm tra Hosts file trước khi nó truy vấn bất cứ máy chủ DNS nào, nó có thể chép chồng các địa chỉ trong DNS.

Bạn có thể sử dụng Hosts file để gửi lại lần nữa máy chủ mạng tới máy chủ cục bộ để tránh các quảng cáo trên websites. Một “tính năng” nữa của Hosts file là được sử dụng bởi sâu. Nhiều trong số chúng sử dụng file đó để gửi lại tất cả các yêu cầu tới websites của công ty chống virus tới máy chủ cục bộ để tránh việc loại bỏ sâu.

Active-X: Khu vực Active-X cho xem mọi mô đun Active-X (DLLs) được cài đặt trong hệ thống. Danh sách chi ra các tham chiếu không hợp lệ có thể được loại bỏ.

Quarantine: Khi loại bỏ Malware, bạn có thể trong một tình huống là không chắn chắn hoàn toàn liệu rằng chương trình có thực sự là hiểm độc không. Trong những trường hợp như thế thì cách tốt nhất là loại bỏ một file xác định nào đó hay là autorun, như giữ lại bản sao lưu để bảo đảm việc phụhc hồi lại sau đó. Kiểm tra “Việc lưu trữ Sao lưu” khi loại bỏ một nhiệm vụ trong các tiến trình hay các dadnh sách cổng.

Online Analysis: Khung HiJackFree hình vuông Online Analysis là tính năng trợ giúp rất mạnh mẽ để xem nhanh chóng cái nào là autoruns, tiến trình, addons hay các cổng mở nguy hại. Bạn có thể nhấn nút “Refresh Online Data” để lấy được phân tích trực tuyến một cách trực tiếp của chương trình hay bạn cũng có thể nhấn nút “Online Analysis” ở đỉnh trên phải của HiJackFree, để xem trang Web phân tích kết hợp. Có một trình duyệt window mới đến với một phân tích chi tiết của cấu hình hệ thống. Các cổng được lưu trữ vì thế bạn cũng có thể gọi địa chỉ web để cho việc báo cáo tới các chuyên gia nếu cần.

Theo softvnn

Link download : http://download5.emsisoft.com/a2HiJackFreeSetup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/a-squared-hijackfree/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)