Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

A-PDF Text Extractor

Tập tin PDF vốn được xem là một chuẩn tài liệu bỏ túi mang tính bảo mật cao. Khi một tài liệu được chuyển lên mạng. Nếu bạn download về để tham khảo và muốn trích xuất một đoạn text trong tài liệu mà tài liệu không cho copy thì có lẻ bạn phải nhờ đến A-PDF Text Extractor.

APDF Text Extractor là một tiện ích sẽ trích xuất văn bản từ tập tin Adobe PDF để sử dụng trong các ứng dụng khác. Chương trình này là một ứng dụng độc lập không cần cài phần mềm Adobe Acrobat.

APDF Text Extractor sẽ cho phép bạn dễ dàng lấy các văn bản từ một tập tin PDF. Giao diện dễ dùng, tốc độ khá nhanh là hai ưu điểm nổi bật của chương trình khi bạn sử dụng.

A-pdf text extractor

Theo softpedia

Link download : http://www.a-pdf.com/text/a-pdf-te.exe

Nguồn: http://download.com.vn/a-pdf-text-extractor/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)