Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

A-PDF Number

A-PDF Number là công cụ miễn phí, có thể giúp bạn thêm/tạo các trang số trong file PDF. Phần mềm này không yêu cầu cài đặt Adobe Acrobat, và tạo ra file dữ liệu có thể tương thích với Adobe Acrobat Reader từ phiên bản 5 trở lên.

Đây là phần mềm miễn phí, có nghĩa là bạn có thể sử dụng nó cho cả mục đích cá nhân và kinh doanh miễn phí.

Các tính năng chính:

  • Là một ứng dụng độc lập. Không yêu cầu thêm phần mềm nào khác
  • Thêm số vào các trang trong dữ liệu
  • 3 chế độ hiển thị: Số, la mã (IV), la mã (iv)
  • 3 lựa chọn vị trí: Cuối cùng bên trái, cuối cùng ở giữa, cuối cùng bên phải

Link download : http://www.a-pdf.com/number/download.htm

Nguồn: http://download.com.vn/a-pdf-number/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)