Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

7-PDF Split & Merge Portable

7-PDF Split Merge Portable là phiên bản di động của 7-PDF Split Merge, là công cụ thiết kế cho phép bạn tách và hợp nhất các tập tin PDF.

7-PDF Split  Merge

Dưới đây là một số tính năng chính của “7-PDF Split Merge”:

–  Sử dụng công cụ phân chia các tập tin PDF.

– Hợp nhất các file PDF lại với nhau theo ý của bạn.

– Tạo file PDF mới.

– Hoàn toàn tương thích với Windows 7.

– Có thể thêm mã hóa các file PDF sang tài liệu PDF.

– Tạo mật khẩu bảo vệ tập tin PDF.

– Hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Hạn chế:

– Chỉ sáp nhập đc 5 file PDF.

– Trong quá trình chia tách chỉ 50 trang đầu được chia.

Tuyết Mai (Theo 7-PDF)

Link download : http://www.7-pdf.de/fileadmin/downloads/7-pdf-split-merge/7-PDF_Split_-_Merge_Portable_2.0.0.paf.exe

Nguồn: http://download.com.vn/7-pdf-split-merge-portable/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)