Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

360Amigo System Speedup Free 1.2.0.3224

Phiên bản miễn phí của 360Amigo System Speedup sẽ giúp bạn tối ưu hóa hệ thống, bảo mật và dọn dẹp. 360Amigo System Speedup Free cung cấp bộ dọn dẹp registry để phát hiện và loại bỏ các mục xấu khỏi máy tính, tối ưu hóa Windows khởi động nhanh hơn. Chương trình cũng bao gồm một bộ dọn dẹp tập tin rác để loại bỏ các tập tin không sử dụng, dấu vết của các hoạt động trực tuyến như browser history, cookies, tập tin tạm, các bản ghi…

(theo Softpedia)

Link download : http://www.360amigo.com/downloads/360amigofreesetup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/360amigo-system-speedup-free-1-2-0-3224/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)