Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

10fastfingers

10fastfingers là một trong những trang web đơn giản để kiểm tra và cải thiện tốc độ đánh máy của bạn. Trang web này có một giao diện đơn giản giúp người dùng sử dụng dịch vụ một cách dễ dàng hơn.

Bạn có thể thấy trên giao diện một khung màu trắng nằm trên cùng, khi bạn bắt đầu gõ chữ vào khung này, bộ đếm thời gian bắt đầu hẹn và bạn có một phút để viết càng nhiều từ càng tốt.

Cuối cùng, bạn có một kết quả với số lượng từ trong một phút bạn viết, số phím sử dụng, từ đúng, sai và được nhận xét so với một số người dùng khác ở mức độ trung bình được thiết lập sẵn.

10fastfingers

Theo XHTT

Link download : http://10fastfingers.com/

Nguồn: http://download.com.vn/web/10fastfingers/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)